Stv. Zunftmeister der Büttel & Krettenweiber

Jürgen Jäger Stv. Zunftmeister der Büttel & Krettenweiber E-Mail: juergen.jaeger@narrenzunft-spritzenmuck.de

Zunftmeister der Büttel & Krettenweiber

Armin Frey Zunftmeister der Büttel & Krettenweiber E-Mail: webmaster@krettenweiber.de Telefon: